سوالات متداول

حداقل میزان تولید پاکت های اسپتیک یک میلیون پاکت می باشد .

حداقل میزان چاپ و تولید لفاف های چند لایه یک تن می باشد .