Square

یکی دیگر از پاکت هایی که در مجموعه صنعتی پاد الوان پاک در حال تولید است، پاکت اسکوئر Square  است. این پاکت ها، همانند دیگر پاکت های اسپتیک از چند لایه تشکیل شده است و آنچه هم اکنون ما به صورت عمده در حال تولید آن هستیم، گنجایش 1000 میلی لیتر است.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.