نیروگاه برق

نیروگاه برق این شرکت با ظرفیت 6 مگاوات و با قابلیت توسعه تا ظرفیت 25 مگاوات، با هدف تامین برق مورد نیاز این شرکت و براساس طرح مصوب دولت جهت نیروگاه های مقیاس کوچک (حمایت از پدافند غیر عامل) طراحی، اجرا و اقدام به کار نموده و در حال حاضر با نصب 3 دستگاه ژنراتور 2 مگاواتی و به صورت CHP  با قابلیت تامین انرژی گرمایی مورد نیاز کل سالن های کارخانه و پروسه های تولید، هم اکنون در حال کار بوه و با قرارداد فروش تضمینی 5 ساله به شبکه برق 20 کیلووات وزارت نیرو متصل است.